CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ INSTA

1. Chính Sách Đổi Trả

Công ty Cổ phần Tài chính Công nghệ Bằng Hữu xin thông tin đến quý khách hàng chính sách đổi trả của chúng tôi như sau:

Quý khách hàng có quyền yêu cầu hủy Hợp đồng hoặc đổi/ trả Sản phẩm theo quy định tại Chính sách hoàn trả của Amigo Fintech hoặc Đơn vị cung cấp được chỉ định (một bản sao tài liệu này có thể được cung cấp theo yêu cầu của Quý khách).
Trong trường hợp Quý khách hàng đổi sang sản phẩm khác có giá trị tương đương hoặc nhỏ hơn giá bán của sản phẩm ban đầu thì Số tiền trả trước theo Hợp đồng sẽ được tính là số tiền trả trước cho sản phẩm được đổi. Trong trường hợp Quý khách hàng trả Sản phẩm trước 5 ngày kể từ ngày giao hàng, Số tiền trả trước sẽ thuộc về Amigo Fintech và Khách hàng sẽ không được hoàn lại số tiền này. Quý khách sẽ không được trả sản phẩm sau 5 ngày kể từ ngày giao hàng.

2. Chính Sách Hoàn Tiền

Trong trường hợp trong một Kỳ thanh toán, Quý khách thanh toán cho Amigo Fintech số tiền lớn hơn Số tiền thanh toán hàng tháng, thì Amigo Fintech sẽ quản lý số tiền chênh lệch không tính lãi, và sẽ dùng để khấu trừ vào Số tiền thanh toán hàng tháng của Kỳ thanh toán kế tiếp. Trong trường hợp sau khi khấu trừ vào Kỳ thanh toán kế tiếp, số tiền còn thừa sẽ được khấu trừ tiếp vào Kỳ thanh toán liền sau và thực hiện tương tự đến khi khấu trừ hết phần chênh lệch.

Trong trường hợp quý khách hàng đã mua hàng & thanh toán trực tuyến thành công nhưng dư tiền, Chúng tôi sẽ hoàn tiền vào tài khoản của Quý khách cung cấp cho chúng tôi từ 7-15 ngày (trừ thứ 7, chủ nhật & ngày lễ). Nếu qua thời gian trên Quý khách chưa nhận được tiền thì vui lòng liên hệ với Ngân hàng để giải quyết.