Hạn mức là gì

Hạn mức tín dụng là một khoản tiền mà bạn có thể sử dụng bất kỳ giá trị nào bạn cần vào bất cứ khi nào bạn muốn. Chỉ cần được phê duyệt một lần thì tiền luôn có sẵn trong tài khoản cho bạn.

Khi Hạn mức tín dụng của bạn được thiết lập, bạn có thể vay bất kỳ số tiền nào trong giới hạn của mình ngay lập tức (thậm chí số tiền nhỏ như 1 triệu đồng).

Bạn chỉ phải trả lãi khi bạn vay tiền, lãi sẽ được tính trên số tiền bạn vay, không tính trên toàn bộ hạn mức. . Và đặc biệt là, khi bạn hoàn trả 1 phần số tiền đã vay, tổng số tiền được vay còn lại của bạn sẽ tăng lên tương ứng, sẵn sàng để được sử dụng tiếp.

Hạn mức hoạt động như thế nào ?

Bước 1: Tải ứng dụng Insta hoặc vào website insta.vn để đăng ký

Điều đó có nghĩa là, hồ sơ của bạn đủ điều kiện để được cấp một Hạn mức tín dụng. Ứng dụng sẽ cho bạn biết giá trị Hạn mức tín dụng mà bạn có thể được cấp. Sau đó, bạn cần phải hoàn tất các bước tiếp theo trên ứng dụng để nhận được phê duyệt cuối cùng.

Bước 2: Hoàn thành hồ sơ và chữ ký điện tử của bạn cho lần phê duyệt cuối cùng

Giá trị Hạn mức tín dụng được phê duyệt trước được quyết định bởi Công ty tài chính dựa trên thông tin bạn đã cung cấp.

Bước 3: Bắt đầu sử dụng Hạn mức tín dụng Insta

  • Tất nhiên là bạn nên đăng kí.
  • Hạn mức tín dụng từ MoneyTap giống như bạn có thêm tiền mặt.
  • Bạn có thể xem nó như một khoản dự phòng trong trường hợp khẩn cấp, hoặc để trang trải chi phí hàng ngày. Bạn có thể vay bất kỳ giá trị nào dù là số tiền nhỏ nhất 1 triệu đồng.
  • Bạn có thể đăng ký bất cứ khi nào và bất kỳ nơi đâu, quy trình phê duyệt 100% trực tuyến.
  • Sau khi được phê duyệt, bạn có thể sử dụng Hạn mức tín dụng bất cứ khi nào bạn cần.
  • Nếu bạn chưa cần sử dụng thì Hạn mức tín dụng cũng không phát sinh lãi. Bạn sẽ không phải trả lãi vay cho đến khi bạn rút tiền từ Hạn mức tín dụng.

Bước 4: Hoàn trả tiền và tái sử dụng

  • Lãi suất sẽ được áp dụng dựa trên hồ sơ của bạn.
  • Sau khi nhận được Hạn mức tín dụng phê duyệt trước, bạn có thể kiểm tra lãi suất của mình.
  • Các khoản phí và lệ phí khác cũng sẽ được hiển thị trên ứng dụng.

Các tính năng được ưa thích nhất của Hạn mức tín dụng Insta

Vay bất cứ khoản tiền nào bạn cần

Vay ít nhất 1,000,000 đ đến giới hạn mà bạn được phê duyệt.

Không sử dụng, không trả lãi

Chỉ trả lãi cho số tiền bạn sử dụng chứ không phải trên toàn bộ hạn mức.

Hạn mức tín dụng suốt đời

Hạn mức tín dụng của bạn được nạp lại khi bạn hoàn trả số tiền đã vay cho phép bạn linh hoạt rút tiền nhiều lần.

Không thế chấp tài sản, không cần người bảo lãnh

Bạn không phải hy sinh tiền tiết kiệm hoặc gặp rủi ro với tài sản có giá trị của bạn. hạn mức tín dụng MoneyTap cung cấp tiền mặt ngay lập tức không cần thế chấp, bất cứ khi nào bạn cần.