Hình thức thanh toán

Hướng dẫn thanh toán với Insta

Quý khách hàng hiện đang đồng hành cùng Insta có thể thanh toán số tiền trả góp từng kỳ cho chúng tôi thông qua các phương thức sau.

Hướng dẫn thanh toán dư nợ trên Viettel Money

Bước Thao tác của khách hàng
Bước 1 Khách hàng đăng nhập Viettel Money
Bước 2 Tìm kiếm và chọn "Mua trước trả sau"
Bước 3 Bấm vào biểu tượng (Tài khoản), bấm “Thanh toán” tại mục "Dư nợ"
Bước 4 - Thanh toán theo Đơn hàng: Tích chọn (các) đơn hàng và bấm "Thanh toán"
- Thanh toán theo Kỳ: Bấm vào Đơn hàng, tích chọn (các) kỳ và bấm "Thanh toán"
Bước 5 Kiểm tra tổng số tiền và bấm “Thanh toán”
Bước 6 Màn hình hiển thị thông tin thanh toán.
Khách hàng bấm "Xác nhận" và hoàn thiện việc thanh toán.

 

 

Số tiền trả trước

Sau khi được phê duyệt đơn hàng, quý khách vui lòng thanh toán khoản trả trước cho Nhà Cung Cấp nơi mua hàng để nhận hàng. Các phương thức thanh toán được quy định cụ thể bởi mỗi  Nhà Cung Cấp.   

 

Số tiền trả sau từng kỳ

1. Chuyển khoản nội bộ từ BIDV Smart Banking:

Bước Thao tác của khách hàng
Bước 1 Khách hàng đăng nhập BIDV SmartBanking
Bước 2 Vào danh mục “Dịch vụ tài chính” chọn “Thanh toán”
Bước 3 Chọn “Tài chính”
Bước 4 Chọn nhà cung cấp “Amigo Fintech”
Bước 5

Màn hình hiển thị thông tin thanh toán:

 • Nhà cung cấp: Amigo Fintech
 • Dịch vụ: INSTA
 • Mã khách hàng: [Số điện thoại khách hàng]
 • Tên khách hàng: Họ và tên khách hàng
 • Số tiền thanh toán: hệ thống tự hiển thị số tiền cần thanh toán trong kỳ.

Khách hàng hoàn thiện việc thanh toán.

2. Chuyển khoản 247 từ các ngân hàng khác:

 • Tới ngân hàng:      BIDV
 • Số tài khoản:         9619+[Số điện thoại khách hàng]

 Trong đó:

9619: là mã định danh của Amigo Fintech

[Số điện thoại]: là số điện thoại của Khách hàng khi đăng ký Insta.

         Ví dụ: Nếu số điện thoại là 0912345678 ⇒ nhập số tài khoản: 96190912345678

 • Tên tài khoản:       CTY CP CONG NGHE TAI CHINH BANG HUU

3. Thanh toán qua máy ATM của BIDV:

Áp dụng tại hệ thống ATM của BIDV:

Bước
Thao tác của khách hàng
Bước 1  Khách hàng thực hiện giao dịch tại ATM
Bước 2  Chọn hình thức giao dịch Thanh toán
Bước 3  Chọn tài khoản của Khách hàng để thanh toán cho Giao dịch
Bước 4  Chọn loại dịch vụ thanh toán: Tài chính
Bước 5 Chọn Nhà cung cấp Amigo Fintech, dịch vụ INSTA
Bước 6

Nhập mã khách hàng:  9619+[Số điện thoại khách hàng] và hoàn thiện thanh toán.

4. Nộp tiền mặt tại quầy BIDV:

Khách hàng có thể trực tiếp tới các quầy giao dịch của BIDV trên toàn quốc để nộp/chuyển tiền thanh toán:

 • Số tài khoản: 9619+[Số điện thoại khách hàng]

         Trong đó:

         9619 là mã định danh của Amigo Fintech

         [Số điện thoại] là số điện thoại của Khách hàng khi đăng ký Insta.

         Ví dụ: Nếu số điện thoại là 0912345678 ⇒ nhập số tài khoản: 96190912345678

 

 • Tên tài khoản: CTY CP CONG NGHE TAI CHINH BANG HUU

Lưu ý:

 • Quý khách vui lòng chọn hình thức chuyển khoản 24/7 hoặc thanh toán trước ngày đến hạn để tránh phát sinh phí phạt thanh toán trễ.
 • Quý khách vui lòng ghi rõ cú pháp nội dung khi chuyển khoản.
 • Quý khách vui lòng giữ lại biên lai nộp tiền trong trường hợp thanh toán bằng tiền mặt. 
 • Quý khách vui lòng cung cấp đúng thông tin thanh toán.